O nas

Po ponad 25 latach obecności na rynku, spółka rodzinna WROTNIEWSCY.PL jest synonimem jakości rzetelności oraz kompetencji. Tak postrzegają nas przede wszystkim klienci, którzy powtórnie korzystają z naszych usług, jak i partnerzy biznesowi, dostawcy. Wystarczy zapytać ich o opinię.

W 2014 r. udało się nam dzięki funduszom unijnym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010-2013 zakupić nowoczesny piec kremacyjny, spełniający wszelkie restrykcyjne wymogi środowiskowe oraz udostępnić komfortowe sale pożegnań, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny, z możliwością przeprowadzania transmisji z uroczystości rodzinnych w Internecie. Udostępnienie usługi kremowania w oparciu o własny piec - także dla innych firm pogrzebowych - jest naturalną drogą rozwoju rodzinnej spółki.

KREMACJA - KIEDY I DLACZEGO ?

O ile na Zachodzie kremacja, jako sposób pochówku, wybierana jest najczęściej z przyczyn ekonomicznych lub światopoglądowych, o tyle w Polsce głównie z przyczyn estetycznych. Obraz ciała, poddanego rozkładowi w ziemi, jest na tyle nieprzyjemny, że wolimy wybrać „oczyszczający” ogień. I trudno nie zgodzić się z takim punktem widzenia zwłaszcza, odkąd Kościół Katolicki – przewodnia religia w Polsce – dopuścił tę formę pochówku, jako zgodną z doktryną. Dlatego trudno by było dziś powiedzieć, że istnieje jakaś grupa wiekowa lub płeć, która chętniej decyduje się na kremacje, ponieważ nie ma zasad; życzenie spopielenia wyrażają i młodzi i starzy, i mężczyźni i kobiety. Są jednak sytuacje, że kremacja jest jedyną z możliwości. Z praktyki naszego Domu Pogrzebowego wynika, że większość rodzin ofiar, które zginęły w wypadkach komunikacyjnych na skutek tzw. urazów wielonarządowych, wybiera właśnie kremację. Generalnie, gdy ciało jest mocno zdeformowane przez uraz lub chorobę, bliscy decydują się na spopielenie. Oczywiście istotna jest tu również – a może przede wszystkim – wola osoby zmarłej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Pasek_Europejski